Rett til bruk av artiklene på kaninhold.info

Tekstene på denne siden er skrevet for å nå ut med seriøs og god informasjon om kaninhold til så mange som mulig, for å hindre at kaniner lider som følge av feilinformerte kanineiere. Derfor kan tekstene på denne siden brukes fritt - så legg de gjerne ut på dine blogg, nettside eller hva det måtte være.


Copyleft

Du har rett til å fritt bruke, modifisere, kopiere og dele artiklene på kaninhold.info til ikke-kommersielle formål, på betingelse av at disse rettighetene blir gitt til påfølgende brukere eller eiere av artiklene.

Tekstene kan kun brukes til dyrevennlige formål, og kan ikke brukes i prosjekter/nettsider som promoterer mishandling, utnyttelse eller drap av dyr.Kaninens behov

Kaniner er intelligente og sosiale dyr med behov for utfordringer og stimulering. Les hva som skal til for å gi kaniner muligheten til å leve et godt liv.

Les mer

Kaninens mat

På grunn av feilinformasjon fra blant annet dyrebutikker er feilfôring av kaniner svært utbredt, og ca. 80% av alle sykdomstilfeller skyldes dette.

Les mer

Fri kanin

Ingen dyr liker å stå i bur, heller ikke kaniner. Å leve livet innestengt i et bur fratar dyrene alle livets gleder, og fører veldig ofte til utvikling av benskjørhet.

Les mer

Kaninmyter

Trodde du kaniner tilhører gnagerfamilien? Eller at alle kanin-produktene på dyrebutikken er bra for kaniner? Tro om igjen! Vi knuser de vanligste kaninmytene.

Les mer